Van, voor & door Nieuwegeiners

 SAMEN BEREIKEN WE VEEL MEER!

Stichting wijkoverleg Galecop (SWOG)

In de wijk Galecop is onze Stichting Wijkoverleg Galecop actief. Leden van de stichting wonen in onze wijk. 

De stichting komt 4 tot 6 maal per jaar bij elkaar en dan worden feiten, gebeurtenissen, ontwikkelingen e.d die op de wijk gericht zijn besproken.

Vier keer per jaar wordt er met de partners overlegd. Partners zijn ondermeer gemeente, politie, Movactor, winkeliersvereniging en andere organisaties. De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd door de wijkmanager, wijkbeheerder en eventueel de wijkwethouder.


*Binnenkort meer hierover en zullen de juiste informatie, foto's en video's erop staan..


Projecten van het SWOG zijn :


Snoeigroep

Degalecop.nl

Windmolens 

Galecop veilig


Ook ondersteunen zij waar mogelijk alle andere leuke initiatieven zoals Galecop sociaal